Új masszőrök
Gyógymasszázs
Erotikus masszázs
Fórum
Bejelentkezés
Regisztráció

Főoldal  |  Keresés  |  Összes hirdetés  |  Budapestiek kerületenként  |  Vidékiek  |  Toplista  |  Partnereink  |  Kapcsolat

Általános Szerződési Feltételek, Jogi nyilatkozat

A honlap használatának megkezdésével valamennyi igénybe vevő ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási feltételeket. A honlapot minden igénybe vevő kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja. A jövőben történő felhasználási feltételeket érintő módosításokat Üzemeltető jelen oldalon közzéteszi és a változásra felhasználók figyelmét felhívja.
 1. Általános tudnivalók
  1. A weboldalon látható hirdetéseket a weboldal igénybe vevőik/hirdetőik szerkesztik és állítják elő, nem pedig a weboldal Üzemeltetője.
  2. A weboldal Üzemeltetője egy webes szoftverrendszert biztosít, hogy a weboldal igénybe vevői hirdetést adhassanak fel és információkat (továbbiakban: tartalom) osszanak meg egymással.
  3. A weboldalon megjelenő tartalmak, az igénybe vevők véleményét tükröző írások, nem tükrözik az Üzemeltető véleményét.
  4. A weboldalakon található tartalmak egészben vagy részben történő idézése/másodközlése a weboldal üzemeltetőjének engedélyével, és forrásmegjelöléssel lehetséges.
  5. A weboldalak nevében hirdetési díjat nem szednek kollegáink!
   Ha ilyennel találkozik, kérjük azonnal hívja ügyfélszolgálatunkat a 06 30 / 8966347 telefonszámon, mielőtt fizetne!
   Hirdetési díjat emelt díjas SMS formában lehet a weboldalon megfizetni, melynek részleteit az egyes extra szolgáltatások leírásánál találhatják meg a weboldal igénybe vevői.
  6. Az igénybe vevő által elhelyezett képeket üzemeltető jogosult elektronikus vízjellel ellátni.
 2. Felelősség
  1. A honlap tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, annak bárminemű igénybevétele valamennyi igénybe vevő saját kockázata és felelőssége.
  2. Igénybe vevő tudomásul veszi, hogy Üzemeltető nem felel a igénybe vevő/hirdető által rendelkezésre bocsátott vagy a honlapon elhelyezett adatokért, képekért, videókért, hirdetésekért, információkért stb. (továbbiakban: tartalom), azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott jogsérelemért, illetve kárért felelősséget nem vállal.
  3. Üzemeltető nem garantálja a honlapon található funkciók hiba- és zavarmentes működését és ezen zavarok azonnali kijavítását, valamint a honlap vagy annak elérését biztosító szerver vírusmentességét. Üzemeltető azonban minden tőle telhetőt elkövet a vírusmentesség és az esetlegesen felmerülő zavarok mielőbbi elhárítása érdekében.
  4. Üzemeltető a honlap és szolgáltatásai elvárttól eltérő működéséből, megváltozásából, az adatok törléséből vagy elveszéséből, a szolgáltatás korlátozásából eredő bármilyen kár megtérítését kizárja.
  5. Az igénybe vevő/hirdető által elhelyezett vagy rendelkezésre bocsátott tartalmat Üzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni, a tartalomért Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal. Amennyiben azonban tudomására jut, hogy a közzétett vagy rendelkezésre bocsátott tartalom Üzemeltető vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét illetve hatályos jogszabályt sért, jogosult a kérdéses tartalmat eltávolítani és tartalom közzétevőjétől illetve rendelkezésre bocsátójától felmerült kárának megtérítését követelni.
  6. Az igénybe vevő/hirdető által rendelkezésre bocsátott vagy közzétett tartalomért, a tartalom által okozott vagy az azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag Hirdető tartozik felelősséggel. Amennyiben harmadik személy igényt érvényesít, vagy bármely hatóság eljárást indít, Hirdető kötelezettséget vállal az ezzel kapcsolatban Üzemeltetőnél felmerülő valamennyi költség és kár megtérítésére.
  7. A hirdetésekben látható fotókat és videókat a weboldal igénybe vevői/hirdetői töltik fel, így származásukat, és jogtisztaságukat nem tudjuk ellenőrizni.
   Ha nem jogtiszta fotót, videót vagy szöveget talál oldalunkon, és kéri ennek eltávolítását, akkor ezt a megfelelő igazoló dokumentumok másolatának eljuttatásával tudja megtenni.
  8. Mivel az Internet nyitott és nem tekinthető biztonságos hálózatnak, az azon továbbított adatok megsemmisülése, késedelmes megérkezése vagy bármely más egyéb hiba folytán keletkező károk tekintetében az Üzemeltető kártérítési felelősségét kizárja.
  9. Üzemeltető nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett tartalmat, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.
  10. Üzemeltető nem ellenőrzi a weboldalra felkerülő tartalmakat sem tartalmi sem jogi szempontból. Minden a weboldalon megjelenő tartalomért a tartalom feltöltője felel.
  11. Az igénybe vevő felelős azért, hogy a weboldalra történő bejelentkezéshez szükséges e-mail címét és jelszavát biztonságban tartsa.
  12. Az igénybe vevő felelős minden olyan tevékenységért, amely saját tagi regisztrált neve / hirdetői neve alatt a weboldalon történik.
  13. Az igénybe vevő felelős minden tartalomért (fotó, videó, szöveg) amit a weboldalon megjelentet.
  14. A feltöltött tartalommal kapcsolatban az igénybe vevő/hirdető feljogosítja az Üzemeltetőt, hogy azt egészben vagy részben bármely médiában megjelenítse.
  15. A weboldal masszőr kereső oldal. Az 1999. Évi LXXV törvény 11. paragrafusa alapján a weboldalon tilos szexuális szolgáltatást felajánlani, azt hirdetni vagy ilyen cselekményben közreműködni!
  16. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény értelmében Üzemeltető szolgáltatásait igénybevevő Hirdető által rendelkezésre bocsátott információk tekintetében Hirdető minősül szolgáltatónak.
 3. Hirdetések törlése, korlátozása
  1. Üzemeltető a jogszabályt sértő valamint az oldal struktúrájába nem illő adatokat, információkat, képeket (különös tekintettel a más weboldalakról letöltött, vagy nem a hirdetőt ábrázoló képeket), fájlokat, illetve megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő, vagy bújtatott reklámot (más weboldal címe, logója, stb.) tartalmazó hirdetéseket minden értesítés, előzetes bejelentés nélkül jogosult törölni rendszeréből.
  2. Üzemeltető jogosult továbbá az alábbi pontok bármelyikének megsértése esetén külön értesítés nélkül törölni a hirdetést, amennyiben:
   1. Egy hirdető több hirdetésben is szerepel.
   2. Hirdető a hirdetésben szereplő képeket utólagosan manipulálja, például a képeken vagy körülötte bármilyen keretet, feliratot, ábrát vagy reklámot helyez el.
   3. Hirdető a hirdetésében egy vagy több olyan fotót helyez el, amely nem a hirdetőt ábrázolják. (kamu fotók)
   4. Hirdető a hirdetésben más internetes oldalra való utalást, hivatkozást helyez el.
   5. Hirdető nem ad meg, vagy valótan telefonszámot ad meg a hirdetésében.
  3. Előzőek ismételt megsértése esetén Üzemeltető korlátozhatja a hirdetések elhelyezését.
   Ilyen esetekben a Hirdető semmilyen kártérítési vagy bármilyen egyéb megtérítési, visszafizetési igénnyel nem élhet, azonban köteles lesz az Üzemeltető ezzel kapcsolatban felmerült kárát megtéríteni.
 4. Adatvédelem
  Üzemeltető az egyes szolgáltatásainak igénybe vételét regisztrációhoz köti, melynek során Üzemeltető az igénybe vevő személyes adatainak birtokába jut, azonban ezen adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.
 5. Általános Szerződési Feltételek emelt díjas SMS szolgáltatáshoz

  mely létrejött az oldalt Üzemeltető cég (továbbiakban mint Üzemeltető cég) valamint az emelt díjas SMS elküldő Személy (a továbbiakban mint Felhasználó) között minden olyan alkalommal, mely során a Felhasználó emelt díjas SMS-t küld az Üzemeltető cég irányába.

  Üzemeltető jogosult az emelt díjas SMS szolgáltatást emelt díjas telefonhívás szolgáltatással helyettesíteni.


  Az emelt díjas telefonos fizetésirendszer üzemeltetője a Voxinfo Kft.
  Elérhetőségek:
  Telefon: 06-1-225-7603
  Munkanapokon 09-17.30 között
  E-mail: ugyfelszolgalat@voxinfo.hu
  I. Fogalmak:
  - Emelt díjas SMS: olyan SMS üzenet, melynek díja a szokványos (normál díjas) SMS áránál magasabb.
  - Díjsáv: az SMS ára. Az Üzemeltető cég használatában a következő díjsávok vannak: 400/600/800/1000/1500 Ft+Áfa Minden díjsávhoz az Üzemeltető cég egy vagy több emelt díjas számot használ. A Üzemeltető cég minden tartalom (szolgáltatás esetén) köteles az adott díjsáv(ok)at jól látható módon ( X Ft+Áfa) módon feltüntetni!
  - SMS küldés: Emelt díjas SMS-t küldhet minden felhasználó, akit erre a mobilszolgáltatója a szerződéses keretek és kondíciók mellett feljogosít. A jogosultság alapja jellemzően, hogy (a) a SIM kártyán legyen min. az SMS díjának megfelelő összeg feltöltőkártyás (pre paid) szerződés esetén, (b) a felhasználó SIM kártyája ne legyen korlátozás alatt (pl. díjtartozás), (c) mindkét esetben a SIM kártyán ne legyen letiltva az emelt díjas SMS szolgáltatás.
  - Kulcsszó (prefix): az emelt díjas SMS tartalmának (szövegének) az első karaktertől (betű vagy szám) az első szóközéig terjedő karakter (betű és/vagy) szám sorozat. A kulcsszó azonosítja az Üzemeltető cég számítástechnikai rendszere számára az SMS-sel megcélzott Üzemeltető céget. A Kulcsszó mindig az SMS üzenet első karakterétől az első szóközig terjedő karaktersorozat. A kulcsszó lehet kis vagy nagybetű, szám, de nem lehet ékezetes betű, szóköz vagy speciális karakter (pl. %,!,? stb. jelek. A kulcsszó után mindig szóköz jön, majd jöhetnek további másodlagos kódok, pl. felhasználói azonosító, stb.
  - Hibás SMS: ez az SMS üzenet melynek szövege (a) az előírtaktól eltérően lett elküldve (pl. szóközzel való kezdés, betűcsere, szóköz elhagyása a kulcsszó után, karakterkezelése szoftverhiba, stb., (b) nem az előírt SMS számra lett elküldve. Ha Ön hibás üzenetet küldött (erről az Üzemeltető cégi válasz SMS tájékoztatja), akkor csak saját felelősségére (költségére) próbálkozzon az újbóli SMS küldéssel, mert a költségeket megduplázza! Hibás üzenet esetén keresse elsőként a Üzemeltető cég Ügyfélszolgálatát. A hibás üzenet díjának visszatéritésére sem a Üzemeltető cégnak, sem az SMS szolgáltatónak nincs lehetősége!
  - Üzemeltető cég: Olyan jogi vagy természetes személy, mely tartalmat, szolgáltatást (stb.) jelenít meg internetes (on line) vagy nyomtatott (off line) formában és ehhez a tartalomhoz díjfizetés (emelt díjas SMS) formájában lehet hozzáférni (letölteni, megjeleníteni valamit, tagságit befizetni, stb.).
  - Mobilcég: mobil távközlési szolgáltatást nyújtó cégek: T-Mobile (Magyar Telekom NyRt.), Vodafone Magyarország Zrt., Telenor Zrt.
  - Felhasználó: az a természetesen vagy jogi személy, aki az emelt díjas SMS-t elküldi
  - SMS szolgáltató cég: az a szolgáltató cég, mely fogadja a Felhasználok SMS-eit (a Mobilcégek internetes hálózataiból), a Kulcsszó alapján leválogatja, Üzemeltető cégek szerint szortírozza, az SMS szövegét eljuttatja a Üzemeltető céghoz (ki ezt feldolgozza), majd fogadja a Üzemeltető cég válaszait (pl. jelszó, stb.), majd az így kapott szöveget válasz SMS-ben eljuttatja (a Mobilcégek hálózatain) a Felhasználónak.
  - Válasz SMS: az az SMS, melyet a Felhasználó az emelt díjas SMS-re válaszként megkap. A válasz SMS a Felhasználó számára díjmentes.
  - Kiemelkedően magas SMS forgalom: Kiemelkedően magas SMS forgalomnak számit, ha egy Felhasználó 24 órán belül több mint 40 db. vagy összegében több mint 10.000 Ft értékű, illetve tágabb időintervallumban az Üzemeltető cég szerint „feltűnően magas” számú SMS-t juttat el az Üzemeltető cég hálózatába.
  - Felfüggesztett Felhasználó: olyan Felhasználó, aki Kiemelkedően magas SMS forgalmat generált és az Üzemeltető cég számára hitelt érdemlően nem tudta igazolni a kiemelkedően magas forgalom okát, vagy akit az Üzemeltető cég nem tudott (telefonon) elérni és így a további beérkező SMS-it az Üzemeltető cég „kiszolgálási várólistára” tette.

  II. Az Üzemeltető cég kötelességei:
  - A szolgáltatáshoz szükséges technikai feltételeket létrehozni, s az elvárható rendelkezésre állási idővel a szolgáltatást folyamatos üzemben működtetni.
  - Fogadni, értelmezni, a Üzemeltető cégnak eljuttatni a Felhasználói SMS-ek tartalmát, majd a Üzemeltető cégtól fogadni a választ, majd a Mobilcégek után válasz SMS-ben eljutatni a Felhasználónak. Az Üzemeltető cég vállalja, hogy saját hatáskörében a fenti műveleteket az SMS hozzá történő beérkeztét követő 60 mp.-ben belül elvégzi.
  - Ügyfélszolgálatot működtetni (Email és telefonos) és választ adni a Felhasználóknak a saját SMS forgalmukkal kapcsolatban. Az Üzemeltető cég vállalja, hogy Ügyfélszolgálata a kérdéseket (esetleges panaszokat) max. 72 órán belül kivizsgálja és Email formájában megválaszolja.

  III. A Felhasználó kötelezettségei:
  - Hibátlan, a Üzemeltető cég előírásait pontosan (betűpontosan) betartva küldeni el az SMS-t, meggyőződve arról, hogy a beírt emelt díjas szám helyes! Miután több Üzemeltető cég többféle szolgáltatás kifizetésére ugyanazon Kulcsszóval több díjsávot (emelt díjas számot) használ, így hibásnak minősül az az SMS, mely ugyan szövegszerűen jó, azonban a cél (sms) szám hibás!
  - Az emelt díjas SMS díját (ezzel a Üzemeltető cégtól, illetve az Üzemeltető cégtól megrendelt, igénybe vett szolgáltatást) a Mobilcége számára a Mobilcég szerződéses kondíciói szerint kifizetni. Miután az emelt díjas SMS küldésekor a Felhasználó a kiválasztott termékhez (szolgáltatáshoz) azonnali hatállyal hozzájut, de a kifizetése időben jelentősen (akár 30 nap) eltérhet, így az árú (szolgáltatás) átvételét (igénybe vételét) követő kifizetés elmulasztása jogilag csalásnak minősül.
  - Esetleges probléma esetén a Üzemeltető cég Ügyfélszolgálatához fordulás esetén a következő adatokat pontosan megadni: Név, Mobilszám (ahonnan az SMS-t küldte), Emelt díjas SMS szám (ahová az SMS-t küldte), az elküldött SMS szövege, válasz SMS szövege, időpont.

  IV Hálozati sajátosságok:
  - Ha a Felhasználó nem tud a mobiljáról emelt díjas SMS-t küldeni, ebben a Mobilszolgáltatója az illetéket, az Üzemeltető cég itt nem tud segíteni.
  - Ha a Felhasználó által elküldött SMS nem érkezik meg az Üzemeltető cég rendszerébe, akkor az Üzemeltető cég semmiféle információval nem rendelkezik az SMS-ről, így értelemszerűen nem tud segíteni.
  - Emelt díjas SMS (a) külföldről (sem magyar, sem más országbeli SIM kártyáról) nem küldhető magyar hálózatba, így az Üzemeltető cég hálózatába sem. Magyar Mobilcégek lefedettségi területéről sem inditható emelt díjas SMS külföldi SIM kártyáról.

  IV. Egyéb rendelkezések:
  - Az Üzemeltető cég nem vállal felelősséget olyan SMS-ek kezeléséért, megválaszolásáért, melyet nem érkeztek be a Mobilcégektől hálózatába.
  - Tekintettel a telefonrendszer műszaki voltára, a technikai lánc (internetkapcsolat) többszereplős voltára az Üzemeltető cég vis major –nak tekint minden olyan meghibásodást, hálózatszakadást, stb. mely a kezelésén kívüli technikai területen történt (Mobilcéges, internetes hálózat üzemeltetők, stb.)
  - Az Üzemeltető cég nem vállal felelősséget olyan SMS-ek kezeléséért, melyek hibásnak minősülnek. Az Üzemeltető cég hangsúlyozottan felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy a Mobilszolgáltatója az emelt díjas SMS díját akkor is felszámolja, ha az SMS hibás, miután a Mobilcégnek nincs joga (betekintése) és lehetősége megállapítani, hogy a SMS hibás vagy sem, viszont a Mobilcég az általa vállalt szolgáltatást (SMS kezelés) elvégezte. Az Üzemeltető cégnak nem áll módjában a Mobilszolgáltató helyett az elrontott SMS díját visszatéríteni, miután a díjat nem is az Üzemeltető cég számlázza ki és szedi a Felhasználótól. A Felhasználó nem jogosult hibás SMS esetén az Üzemeltető cég felé kártérítési igénnyel sem fellépni, mert a kárt (hibás SMS mobilszolgáltatói díja) nem az Üzemeltető cég (nem is a Üzemeltető cég), hanem maga a Felhasználó okozta gondatlanságával. Ugyanaz vonatkozik azon esetekre is amikor a hibás SMS-t nem maga a Felhasználó személye, hanem a Felhasználó mobilkészülékének hibája okozza (jellemzően hibás karakterkezelés), de összességében a hiba forrása Felhasználói eredetű.
  - Ki nem fizetett emelt díjas SMS-ek esetén az Üzemeltető cég jogosult részint büntető feljelentést tenni csalás miatt és jogosult a követelést átruházni harmadik fél számára (követeléskezelő, stb.). Az Üzemeltető cég jogosult felhívni a Felhasználó figyelmét (SMS, hívás, levél formájában) indokolt rendszerességgel, hogy az átvett áru (szolgáltatás) ellenértékét (az emelt díjas SMS díját) köteles megfizetni!
  - Az Üzemeltető cég 90 napot meghaladó késedelmes díjkiegyenlítés esetén jogosult az első hónapban 8.000 Ft (nyolcezer forint) + Áfa adminisztrációs díjat, majd minden további hónapban 2.500 Ft (kettőezer ötszáz forint) nyilvántartási díjat felszámítani, illetve minden az üggyel kapcsolatos költségét (ügyvédi költség, egyéb jogi költség, kommunikációs költség, stb.) kifizettetni a késedelembe esett Felhasználóval.
  - Az Üzemeltető cégnak joga van értékelni, hogy mely SMS forgalmat tekint indokolatlannak (kifizetés szempontjából kétségesnek) és ez alapján egyes Felhasználókat az un. „Kiszolgálói várólistára” tenni. Ez azt jelenti, hogy az Üzemeltető cég rögzíti az SMS-ben érkező megrendelések tényét, az áru (szolgáltatás) kiadása azonban csak akkor történik meg, ha a Felhasználó hitelt érdemlően bizonyítja, hogy a megrendelő SMS díját ki is fizette. Felfüggesztett Felhasználók számára az Üzemeltető cég utófizetést nem biztosít!
  - A Üzemeltető cég esetenként technikai okoknak megfelelően változtatja az adott szolgáltatáshoz tartozó emelt díjas számokat, tehát a Felhasználó minden esetben meg kell, hogy győződjön az SMS szám aktualitásáról, rutinból elküldött (hibás) SMS-ekért sem a Üzemeltető cég, sem az Üzemeltető cég nem vállal felelősséget, visszatérítést.
  - Ezen Szerződéses Feltételeket az Üzemeltető cégnak jogában áll egyoldalúan módosítani, a módosítások értelemszerűen csak a módosítást követően elküldött SMS forgalomra érvényes.
Üzemeltető a jelen általános felhasználási feltételek megváltoztatásának jogát fenntartja.
A jelen általános felhasználási feltételekre a magyar jog az irányadó.
Jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyéb hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Jelen jognyilatkozat 2010. március 11. napján lép hatályba.

© 2010 masszazsZONA.hu - Minden jog fenntartva!  |  ÁSZF, Jogi nyilatkozat  |  Kapcsolat